levwn jongen

GPO-West Nederland (GPO-WN)
heeft een nieuwe naam:
LEV Scholengroep West Nederland

De GPO-WN scholen hebben met ingang van 1 oktober 2018 een nieuwe overkoepelende naam: LEV Scholengroep West Nederland. In deze tijd van continue ontwikkeling van onze gereformeerde scholen ‘past’ een nieuwe naam. De nieuwe ondertitel ‘onderwijs met de Bijbel als basis’ karakteriseert waar we voor staan en gaan: ‘Gods Woord als pijler en inspiratiebron.’

Liefde en Vertrouwen

Het Hebreeuwse woord ‘lev’ betekent hart. Het hart verbeeldt de liefde van Jezus en liefde staat aan de basis van onze organisatie; wij hebben ‘hart’ voor alle kinderen. LEV betekent hiernaast ‘durf’, iets wat onze scholen en mensen tevens kenmerkt. Het is gedurfd om onze hoge ambities dagelijks handen en voeten te geven.

Het geloof zoals wij dat uit de Bijbel leren, schept eenheid. Dat is waar een LEV-school (voormalig GPO-WN) voor staat. De afgelopen jaren zijn wij als scholengroep gegroeid in het uitdragen van deze waarden in ons onderwijs. Op een LEV-school worden kinderen op dit Bijbelse spoor gezet en kunnen zij toegerust het leven in. Daarom werd het tijd voor een nieuwe naam, die meer zegt over wie wij zijn en wat wij doen.

LEV-scholen (voormalig GPO-WN) vindt u in West Nederland

De komende tijd wordt onze nieuwe naam uitgerold naar onze scholen. Ons onderwijs verandert er niet; wij blijven betekenisvol onderwijs geven met de Bijbel als basis.