In ons gebouw worden ook regelmatig trainingen en nascholingscursussen gegeven. Verder wordt er ongeveer zes keer per jaar een DO (directeuren overleg) gehouden. Dan komen directeuren van alle scholen om beleid te bespreken en zaken af te stemmen. Dit zijn voor directeuren verplichte bijeenkomsten.

Naast het werk voor de scholen wordt op het kantoor ook de ledenadministratie van de vereniging verzorgd. De vergaderingen van de Raad van Toezicht en de vergaderingen met de GMR zijn ook meestal gehouden aan de ‘s-Molenaarsweg.