ALV GPO-WN 27 juni 2017 a.s.

Naast leden zijn ouders, donateurs en personeel ook hartelijk welkom!
Op deze avond zullen we in gesprek gaan met Marnix Niemeijer voorzitter van LVGS (Landelijk Verband Gereformeerde Scholen) over goed, expliciet christelijk onderwijs in Nederland. De stukken voor deze avond vindt u hier.

GPO-WN ziet het als haar opdracht de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Inspiratie voor die ontwikkeling wordt gevonden in het geloof in de levende God met Gods woord als fundament.


Meer

De afgelopen jaren heeft de Academie de (verplichte) nascholing op een aantal domeinen verzorgd. Dit betrof een organisatiebrede insteek waar gestreefd werd naar een basisniveau aan kennis en kunde op een aantal specifieke deelterreinen.