GPO-WN bestaat 10 jaar!

Vrijdag 7 april j.l. hebben we dit met alle medewerkers van GPO-WN gevierd.
Samen zingen, luisteren, God danken, samen eten en in de middag allerlei opdrachten uitgevoerd in teamverband op het Forteiland IJmuiden. Tussendoor RIB-varen op zee, geweldig. Het was gaaf! Foto’s kunt u bekijken onder het kopje nieuws.

GPO-WN ziet het als haar opdracht de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Inspiratie voor die ontwikkeling wordt gevonden in het geloof in de levende God met Gods woord als fundament.


Meer